12.12.14

Tron milostiJutros sam čitala Psalam 15 i počela sam stvarno propovijedati. Upravo sam postavila svoj komentar ali, poslije sam više od pola izbrisala jer sam vidjela sebe. Sebe - punu grijeha. Sebe - koja je ogovarala prijateljice. Sebe - koja nije činila ispravno bližnjem. Sebe - koja je sramotila susjeda. Sebe - koja nije poštivala one koji se boje Jahve.

I osjećala sam krivnju.

Ne, nisam mogla nikome propovijedati dok nisam samoj sebi propovijedala!

I onda mi je došao drugi stih...

... stih pun milosti, nade, radosti i ljubavi!!!

Ne, tu nema propovijedi ... jer Biblija piše sve potrebno. Da, moramo živjeti ispravno. Moramo paziti na jezik. Ali, kada sagriješimo, ipak postoji tron milosti!!!
No comments:

Post a Comment