26.7.14

Vrijeme je za uklanjanje prepreka i obnavljanje ljubaviVrijeme je za uklanjanje prepreka i obnavljanje ljubavi

O sebi sam uvijek razmišljala kao o dobroj susjedi.

Rano u našem braku, kad je život bio još svjež, nedirnut i u najvećoj mjeri bez ometanja, u slobodno vrijeme pekla sam pite. Puno pita. No, isprva nisam bila dobra u tome, ali se sjećam odlučnosti za savladavanjem takve kulinarske vještine kao mlada žena, pa sam mijesila i razvlačila tijesto sve dok nije ispalo dobro.
Neću zaboraviti trenutak kad sam prvi put svoju pitu darovala. Nesigurno samo koračala do kuće gdje je žena upravo izgubila svog muža; soba je bila prepuna djece, a njihov otac otišao puno prije nego je ovaj svijet smatrao da je vrijeme. Teška tuga preuzela je njihov dom tog dana, a ja nisam imala prave riječi. Nježno sam pokucala na vrata, predala pitu i molila da sadržaj tog tanjura nekako prenese dubinu ljubavi i suosjećanja u mom srcu. Kako je vrijeme prolazilo moje su pite odlazile u ruke nekoliko drugih ljudi bliskih meni – ponekad u slavljenju sretnih stvari kao rođendana i beba, a nekad u pokušaju ohrabrivanja zbog bolesti ili tuge. Moj suprug je znao reći da svi svjetski problemi ne mogu biti riješeni sa pitom, a ja bi mu odgovarala da je to ipak dobar početak. 

O sebi sam uvijek razmišljala kao o dobroj susjedi, sve dok moj susjed nije tako razmišljao. 

Rano jedne godine trebali smo se useliti u naš prvi dom. Ono slobodno vrijeme ispunjeno razbibrigom pečenja pita polako je bilo preuzeto zahtjevnim poslovima, računima i odgovornostima koje su se povećavale. Godine o kojima smo sanjali sad su bile tu, a ipak nekako se nisu činile toliko sneno uz šuljanje i pritiskanje tereta svijeta na nas.
Stigao je jedan ljetni vikend, suprug u temperaturi, tast koji nam je htio milostivo pomoći pokositi preveliku travu. Samo, trava nije letjela na pravu stranu dvorišta i ulozi su se odjednom povećali.
Doslovno.
Zelena metalna ograda, zabila se ljutito u zemlju usred malog puteljka koji je spajao susjedov travnjak s našim. Oh, naš susjed nije trebao prozboriti ni riječ. Ograda je prenijela poruku jasno i glasno tog dana: neodobravanje s namjerom da se kosilica i naši životi odvoje te da nam se putovi više ne spajaju. Nije bila više bitna ni visoka temperatura, ni dobre namjere tasta. Činilo se prekasno sve to objašnjavati. Prepreke su već bile podignute.
 
Sve u nama htjelo je uzvratiti udarac. Da se objasnimo. Da ukažemo na njegovo smiješno ponašanje u ljutnji i nedostatak suosjećanja. Da ga podsjetimo da je život kratak i da je to samo trava, za ime svijeta!

Umjesto toga, izabrali smo ljubav.

Moj suprug napisao je predivno pismo isprike, priznajući susjedove napore u održavanju savršenog travnjaka i hvaleći njegove vrtlarske vještine. Divio se njegovoj radnoj etici i ponosu zbog njegova doma, odličnoj brizi. Tylerove riječi su bile pune poniznosti, obazrivosti, želje da se stvari isprave, što god je trebalo. 

A ja sam ispekla pitu. Haha. Smatram da pite ne rješavaju svjetske probleme, ali su dobro mjesto za početak.
Naša isprika je dočekana sa suzama i sramom od susjede. Naša isporuka otvorila je vrata da s nama podijeli neke boli kroz koje je prolazila, a nama je otvorila vrata da ljubimo poput Isusa. I iako susjed nikad glasno nije spomenuo nesuglasicu, ograda se vratila na mjesto. Sve se vratilo na svoje mjesto i odnosi su krenuli putem popravljanja.
____________________________
Prije nekih dvije tisuće godina, prepreka je bio naš grijeh. Čovjek je stvorio razdor u Vrtu toliko razdoran da nas je odvojio od Boga. Voće se pojelo. Prepreka grijeha je podignuta. A Bog je bio jasan: svetost neba ne može biti okaljana našim propalim stanjem. Mogao nas je kazniti zauvijek. Povući crtu. Okrenuti se od nas.  
Ali umjesto toga, odabrao je ljubav.

A ona je značila žrtvu. Značila je preći crtu i ponor i preuzeti krivicu. Ali Isus je otišao na križ ponizno i milostivo, inicirajući prvi korak, zbog poslušnosti Ocu i njegove ljubavi prema tebi i meni. Prihvaćanjem dara milosti, prepreke se miču a on ima silu pomiriti nas i dovesti u pravi odnos s Bogom. 

Predivna, nemjerljiva milost, sve zbog Božje trajne, neposustajuće, otkupljujuće, vječne ljubavi. 

Božja ljubav sve mijenja. Mijenja kritičan ishod naše vječnosti, sve, čak i način kako ljubimo naše susjede, u lošim danima. Ima moć promijeniti nas ako to dozvolimo.
Ljubav je temelj za otkupljenje svijeta natrag našem predragom Ocu. Bog koristi uobičajene ljude koji obznanjuju njegovu ljubav. On nas je ljubio a mi smo blagoslovljene i otkupljene ozdravljujućom, utješnom i uvijek prisutnom ljubavi. I tad, iz zahvalnosti, mi odabiremo biti ta vrsta ljubavi u svijetu u kojem živimo. ~ Sally Clarkson – Ti si voljena, str. 127

Ne trebamo sve znati i svi svjetski problemi neće odmah nestati. Ali Božja ljubav je temelj na kojem se počinje i gradi. Život je kratak. Hoćemo li odabrati voljeti Boga i voljeti ljude sa svime što imamo, prije nego bude kasno?

{Ti si voljena}.
Sad je vrijeme da se uklone prepreke i obnovi ljubav. 

“A sada ostaje: vjera, ufanje i ljubav.
Ali najveća među njima je ljubav.”
~ 1 Korinćanima 13:13


Kod njegovih nogu,
Whitney
 24.7.14

Jer On širi ljubav i milost...
"Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini;
sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi." (1 Korinćanima 13:4-7)


Kad sam bila mala, sjećam se kako sam učila ovaj stih i čula da trebam svoje ime staviti umjesto riječi "ljubav". Na primjer: “Angela je strpljiva. Angela je dobrostiva. Ona nezavidi, ne hvasta se, ne oholi se...”  Da, primijeniti Sveto Pismo na takav osoban način može biti neugodno. Jesam li ja sve to? Volim li ja tako? Nažalost, odgovor je “ne”. Nisam uvijek strpljiva... posebno kada kasnim i žurim se s moje tri djevojčice da krenemo na vrijeme. A za dio stiha; “zaboravlja i prašta zlo?”, trebalo bi pitati moga muža... ja se borim i s tim.

Sally i ja završile smo svoju knjgu, "Ti si voljena", s ovim izazovom - idi činiti isto! Voli druge isto kako Bog tebe voli.

“Bog je strpljiv, On je dobrostiv, On ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se...”

Sada, kada imamo dublje razumijevanje toga da smo stvarno voljeni od Boga, On nas izaziva da živimo živote koji su pokriveni Njegovom ljubavlju i da drugi to vide. Božja ljubav će nas promijeniti, preobraziti i učiniti da se razlikujemo od svijeta. Pozvani smo voljeti drugačije. Volimo čak i kada boli. Izabiremo zaboravljati i praštati zlo iako je teško u umu zaboraviti. Izabiremo biti dobrostivi iako osoba nije nama dobrostiva. Izabiremo vjerovati, imati nadu i podnositi, iako bi radije odustali kad je teško. Umjesto toga, izabiremo voljeti.

Božja ljubav je ono što daje drugačije boje našem životu. Ljudi to vide kada se smijemo, kako odgovaramo na kritike i kako vjerujemo Bogu u svemu. Vide to u nadi koju imamo kod liječnika, bez obzira na nalaz, ili kada izabiremo biti tiho iako imamo pametan odgovor. Vide to u strpljivosti koju imamo sa svojom djecom, mužem i prijateljima, iako se ponekad zaista ne osjećamo strpljivo. Shvaćamo da nismo savršene, da imamo svoje mane i nedostatke... ali bez obzira na sve to, Bog još uvijek izabire da nas voli.

Širimo ljubav i milost jer su se ljubav i milost raširili u nama.

“Kako živiš svoj život danas, izabirući voljeti druge, odredit će način kako će tvoja djeca, nekršćani, tvoja obitelj i prijatelji učiti o Božjoj ljubavi. Ostavljati nasljedstvo ljubavi znači ostavljati miris Njegove ljubavi kamo god ideš.”  
(SallyClarkson)

Drage prijateljice, neka prekrasan miris vaše ljubavi ispunjava danas vaše domove, srca i živote! Koga trebaš dosegnuti danas Božjom ljubavlju?

"... što se više ponižavam voljeti druge bez obzira na sve, to više raste moja ljubav prema Bogu i štovanje Njega, jer shvaćam koliko je Njega koštalo biti ponizan i dati se buntovnom i nezahvalnom svijetu. Prakticiranje ljubavi povećava i tvoju ljubav za Boga."
(Sally Clarkson)


Drage prijateljice, puno vam hvala što ste nam se pridružile ovoga ljeta u čitanju knjige "Ti si voljena". Molila sam se da Bog govori direkno vašim srcima dok čitate knjigu i dnevne biblijske stihove. Neka vas Njegova ljubav preobrazi iznutra na van. Zaista ste voljene!


 Ljubite Boga snažno!22.7.14

Ti si voljena – 8. Tjedan: Ljubav kao način života! Očeva ljubav nikada ne prestaje!
"Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga."

-Isus (Luka 15,20)


Jako sam sretna da danas sa vama mogu podijeliti svoga sina Nathana, budući da je posljednja priča u posljednjem poglavlju upravo o njemu. Nathan je toliko mnogo odrastao u svojoj strasti za onima koji su izgubljeni, odvojeni od ljubavi Božje, da je napisao scenarij, producirao film i sada ima poruku o ljubavi našeg nebeskog Oca za koju znam da će doprijeti do mnogih diljem svijeta.

Kako se približavamo kraju našeg proučavanja 'Ti si voljena', znam da je svaka od nas još jednom bila suočena sa predivnom, snažnom, vjernom ljubavi Božjom. Božja cijela priča je slika o Ocu koji se brine, ljubi, tješi, pomaže i otkupljuje svoju dragocjenu djecu. A kada razmišljamo, On priprema novo nebo i novu zemlju koji će biti još ljepši, i želi od nas da slavimo naš povratak kući sa svadbom za kraj vremena. Ako dozvolimo našim srcima da ih dotakne Njegova predivna ljubav, to će nam donijeti promjenu.

No, svaka od nas ima pravo donijeti odluku.


Hoćemo li doći k Njemu i dopustiti da nas Njegova ljubav ponizi, u nama se proširi tako da Njegovu ljubav možemo ponijeti sa sobom natrag u naše živote i dijeliti drugima koji ga trebaju upoznati? Ili ćemo se skrivati u našoj nesigurnosti, našim isprikama, mjestima gdje se osjećamo neudobno. Svijet će vam dati dozvolu da napravite kompromis sa ljubavi koju Isus uči. Ipak, ako se odlučite slijediti Boga i aktivno tražite da ljubite druge, čak i ako se radi o dječjim koracima, Njegova ljubav će rasti i bubriti u vašem srcu, i vaš će hod s Njim biti sa vremenom sve ljepši.

Nathanova životna priča je jako utjecala na mene. On nije pobjegao od ljudi koje je Bog stavio u njegov život. Slijedio je Boga, a potom podijelio svog Boga s onima u njegovom životu koji su ga trebali upoznati i koji nikada nisu ispravno čuli o Njegovoj ljubavi.


 (Klikni ovdje ako ne možeš vidjeti video)


Kao što svi dobro znamo, sa vremenom svaki odnos u našem životu doživi stres, zato što uključuje dvoje grešnih, ograničenih ljudi – mene, prvu grešnicu i pogrešivu osobu, i nekoga od mojih prijatelja, djeteta ili supružnika – ili nekoga u bilo kakvom odnosu sa mnom! Prema tome, svaki odnos biti će testiran. Hoću li zahtijevati da moj prijatelj/ica bude savršen/a, čak i ako sama ne mogu biti savršena? Ili ću dozvoliti Božjoj dragocjenoj ljubavi da očisti moje srce i dozvoli da ga prikazujem svakome koga susretnem.


Ljubav ponekada zna biti umrljana, i ne možemo uvijek kontrolirati ponašanje drugih. Ali možemo izabrati voljeti, oprostiti, moliti za one s kojima smo taj neuspjeh doživjeli. I možemo prepustiti naše misteriozne odnose u Božje ruke i moliti ga da djeluje. On je vjeran da će to učiniti, i donijeti će milost, mudrost, iscjeljenje i razumijevanje u Njegovo vrijeme. I bez obzira na sve, kada odabiremo ljubav i molitvu i oprost u našim vlastitim srcima, pronalazimo iscjeljenje i mir – čak i ako ne možemo kontrolirati reakcije i izbor drugih.

Kao što je Nathan podijelio u videu, Bog je širio njegovu želju da dopre do drugih time što je producirao novi film "Ispovijest izgubljenog sina", koji otkriva duboku ljubav Božju kroz veoma osobnu priču. Bog je pastir koji će uvijek krenuti za jednom ovcom koja je izgubljena, i ostaviti 99 drugih u pustinji. On želi ljubiti kroz nas, doprijeti do drugih kroz nas, pružiti iscjeljenje i predivnu ljubav kroz naše živote.

Svi mi pogriješimo, ali Bog je milostiv i uvijek u potrazi da nas vrati k Njemu. On slavi naš povratak jer smo toliko dragi Njegovom srcu. Kako se približavamo kraju ovog proučavanja, kako ćete se odlučiti na odaziv onome što ste naučili? Hoćete li hodate u svjetlosti Njegove duboke ljubavi za vas i prihvatiti Njegovu ljubav za vas? Hoćete li rasti u spoznaji Njegove milosti i učiti davati Njegovu ljubav drugima?


Kao što sam napisala u svom posljednjem poglavlju:

Ljubav je mišić koji raste ako ga koristimo. Što više vježbamo da se ponizimo i dajemo ljubav iz poslušnosti prema Bogu, tim više ćemo imati ljubavi.

Tijekom cijelog ovog proučavanja svaka od vas bila je u Angelinim i mojim molitvama. Nadamo se da će svaka od vas hodati u svježini i velikodušnosti Božje predivne ljubavi – znajući da On oprašta svaki dio vaše prošlosti, da vas voli unatoč vašim manama, da je tu za vas svaki dan, spreman blagosloviti vas, i da vas želi upotrijebiti da širite tu ljubav drugima. Budite uvijek blagoslovljeni dok živite u ovim istinama.


Dragi Gospode, zahvaljujem ti za svaku osobu koja je okupana predivnom istinom tvoje ljubavi tijekom ovog proučavanja. Pomogni svakoj od njih da spoznaju koliko su tebi posebne, jer si ih oblikovao svojim rukama – one pripadaju tebi! Daj im do znanja da ih vidiš svaki dan, da si poput Oca iz priče o izgubljenom sinu, uvijek u potrazi za nama da se vratimo u tvoje raširene ruke. Pomogni nam da imamo mudrosti u spoznaji kako živjeti, kroz naš životni vijek, da rastemo u spoznaji kako živjeti i ljubiti mudro, velikodušno i s povjerenjem u tebe kroz svaki naš odnos, svaki dio života. Ti si Gospodin koji otkupljuje i obnavlja. Dajemo se cijelim srcem u tvoje ruke i dolazimo k tebi u dragocjenom imenu Isus.

Hvala vam što ste bili s nama u ovih prethodnih 8 tjedana! Imali smo veliku radost ovo ljeto s vama proći 'Ti si voljena'! 

 
8. tjedan – Plan čitanja:


 

 
8. tjedan – Stih za pamćenje:
8. tjedan – Izazov:


Bog je pokazao svoju ljubav prema nama dok smo još bili grešnici, uzevši inicijativu dolaska na svijet kako bi umro za nas. Ljubav pokreće bez pitanja. Pokazati Boga kroz svoj život, time što potičete na ljubav, pokazujete ljubaznost, dajete svoje vrijeme i pažnju onima koji prolaze kroz vaš život, istaknuti će vas, zato što jako malo ljudi potiče na ljubav ili daje vrijeme da bi se brinuli jedni za druge. Živimo u veoma izoliranom svijetu gdje ljudi ne poduzimaju ništa kako bi se približili jedni drugima. Kao konačnu primjenu ove knjige, napišite dvije navike u vašem životu, koje biste željeli vježbati, koje će vam pomoći, ne samo da reagirate na ljude kada vas trebaju, već da vas i potakne na Božju ljubav prema njima. To može biti jednostavno, kao na primjer: "Stvoriti ću naviku da postavim pitanja novim ljudima koje Bog dovede u moj život." (Bok, primijetila sam da ste novi. Recite mi nešto o sebi. Što vas je dovelo u naš grad?) Ili možete razmisliti o dvije osobe kojima biste mogli reći o Dobro Jutro Djevojkama, i pozvati ih da vam se pridruže u proučavanju. Možete li se sjetiti dva praktična načina na koja biste htjeli otpočeti u približavanju drugima koje vam Njegova providnost stavlja na put?