9.7.13

Jakov 3:1-12 ~ Kontrolirati jezikOvotjedno proučavanje Jakovljeve poslanice, treće poglavlje, bilo je teško za mene. Stvarno je ukazalo na mnoge mane koje imam. Ja sam žena od puno riječi i Izreke 10:19 kažu „Obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.“
 
Jakovljeva poslanica 3 poglavlje kaže da NIJEDAN čovjek ne može ukrotiti svoj jezik. Ispunjen je smrtonosnim otrovom.

Ja želim biti žena koja je ispunjena sa riječima koje daju život. Koje su ispunjene milošću i dobrotom. Ali u realnosti – posrnem na mnogo načima (3:2). A kada posrnem, to donosi bol drugima kao i mojoj vlastitoj duši. Želim biti slobodna od ovog problema u mom životu – da budem toliko puna mudrosti i samokontrole da nikad više ne posrnem!

No da budem iskrena, posrnula sam u svojoj DJD grupi. Prošlo ljeto morala sam poslati email sa isprikom cijeloj grupi. JAKO neugodno! Podsjećam vam da budete jako oprezne sa svojim riječima u grupi. Molite prije slanja emailova da vam Bog ukaže ako nešto u vašem emailu može povrijediti druge. Pročistite svoje riječi sa ljubavi i milosti. Opraštajte (kako su meni moje djevojke) ako se netko od djevojaka ponaša nezrelo. Težite za jedinstvom.

Napravila sam video prošlo ljeto baš o tom stihu iz Jakova i uključila sam svoju djecu. Učimo našu djecu dok su mala snagu riječi. Poštediti ćete ih mnogih boli i stvoriti generaciju djece koja mijenjaju svijet za Isusa!


 

Nastavite hodati sa Kraljem!
Courtney, Women Living Well 

No comments:

Post a Comment